M.U. ACADEMIC PROGRAMMES-M.Ü. AKADEMİK PROGRAMLARI

·         Please CLICK for Online Application

·         Lütfen başvuru için TIKLAYINIZ

FACULTIES - UNDERGRADUATE DEGREES/ FAKÜLTELER - LİSANS PROGRAMLARI  

FACULTY OF EDUCATION / EĞİTİM FAKÜLTESİ

·         English Language Teaching (EN) / İngilizce Öğretmenliği (EN)

·         Preschool Education (TR) / Okul Öncesi Öğretmenliği (TR)

·         Guidance and Psychological Counseling (TR-EN) / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TR-EN)

·         Teacher Education for Gifted Children / Üstün Zekâlılar Öğretmenliği (TR)

·         Teacher Education for Mentally Disabled Children (TR) / Zihin Engelliler Öğretmenliği (TR)

FACULTY of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES / İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

·         Philosophy (TR) / Felsefe (TR)

·         Psychology (TR-EN) / Psikoloji (TR-EN)

·         Social Work (TR) / Sosyal Hizmet (TR)

·         Sociology (TR-EN) / Sosyoloji (TR-EN)

FACULTY OF FINE ARTS / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

·         Animation (TR) / Çizgi Film ve Animasyon (TR)

·         Gastronomy and Culinary Arts (TR) / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (TR)

·         Stage Arts – Acting Major (TR) / Sahne Sanatları – Oyunculuk (TR)

FACULTY OF LAW / HUKUK FAKÜLTESİ

·         Law (30% EN) / Hukuk (% 30 EN)

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

·         Business Administration (TR) / İşletme (TR)

·         Political Science and International Relations (TR) / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (TR)

·         International Trade and Logistics Management (TR) / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (TR)

FACULTY OF COMMUNICATION / İLETİŞİM FAKÜLTESİ

·         Journalism (TR) / Gazetecilik (TR)

·         Visual Communication Design (TR) / Görsel İletişim Tasarımı (TR)

·         Public Relations and Publicity (TR-EN) / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (TR)-EN)

·         Radio, Television and Cinema (TR) / Radyo, Televizyon ve Sinema (TR)

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN / MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

·         Nautical Design (TR) / Gemi ve Yat Tasarımı (TR)

·         Interior Architecture (TR) / İç Mimarlık (TR)

·         Architecture (TR-EN) / Mimarlık (TR-EN)

ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

·         Computer Engineering (EN) / Bilgisayar Mühendisliği (EN)

·         Industrial Engineering (EN) / Endüstri Mühendisliği (EN)

·         Civil Engineering (TR) / İnşaat Mühendisliği (TR)

·         Software Engineering (EN) / Yazılım Mühendisliği (EN) 

FACULTY OF MEDICINE / TIP FAKÜLTESİ

·         Medicine (TR-EN) / Tıp (TR-EN)

SCHOOLS / YÜKSEKOKULLAR

SCHOOL OF NURSING / HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

·         Nursing / Hemşirelik

VOCATIONAL SCHOOL - ASSOCIATE DEGREES / MESLEK YÜKSEKOKULU - ÖN LİSANS PROGRAMLARI

·         Justice / Adalet

·         Banking and Insurance / Bankacılık ve Sigortacılık

·         Computer Programming / Bilgisayar Programcılığı

·         Child Development / Çocuk Gelişimi

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Publicity

·         Occupational Health and Safety / İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Architectural Restoration / Mimari Restorasyon

·         Fashion Design / Moda Tasarımı

·         Radio and Television Programming / Radyo ve Televizyon Programcılığı

·         Civil Avitation Cabin Services / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

·         Medical Imaging Techniques / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

·         Tourism and Hotel Management / Turizm ve Otel İşletmeciliği

·         Aircraft Technology / Uçak Teknolojisi

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GRADUATE SCHOOLS / ENSTİTÜLER 

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCES – GRADUATE DEGREES / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES / YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·         Computer Engineering (with and without thesis) / Bilgisayar Mühendisliği (Tezli-Tezsiz)

·         Electrical-Electronics Engineering (with and without thesis) / Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli-Tezsiz)

·         Industrial Engineering (with and without thesis) / Endüstri Mühendisliği (Tezli-Tezsiz)

·         Energy Efficient Constructions (with and without thesis) / Enerji Etkin Yapılar (Tezli-Tezsiz) 

·         Interior Architecture (with and without thesis) / İç Mimarlık (Tezli-Tezsiz)

·         Mathematics (with and without thesis) / Matematik (Tezli-Tezsiz)

·         Architecture (with and without thesis) / Mimarlık (Tezli-Tezsiz)

·         Restoration (with and without thesis) / Restorasyon (Tezli-Tezsiz) 

·         Structural Earthquake Engineering (with and without thesis) / Yapı Deprem Mühendisliği (Tezli-Tezsiz) 

DOCTORAL PROGRAMMES / DOKTORA PROGRAMLARI

·         Computer Engineering

·         Architecture

GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES / YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·         Surgical Nursing (with thesis) / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Tezli)

·         Pediatric Nursing (with thesis) / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezli)

·         Clinical Embriology (with thesis) / Klinik Embriyoloji (Tezli)

GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES / YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·         e-MBA (TR-EN, without thesis) / e-İşletme (TR-EN, Tezsiz)

·         Philosophy (with and without thesis) / Felsefe (Tezli-Tezsiz)

  • Philosophy of Education (with thesis) / Eğitim Felsefesi (Tezli)
  • Ethics and Applied Ethics (with thesis) / Etik ve Uygulamalı Etik (Tezli)
  • Philosophy and Social Policy (with thesis) / Felsefe ve Sosyal Politika (Tezli)
  • Philosophical Counseling (without thesis) / Felsefi Danışmanlık (Tezsiz)

·         Educational Management and Supervision (with thesis) / Eğitim Yönetimi Denetimi (Tezli)

·         Law / Hukuk

  • Public Law (with thesis) / Kamu Hukuku (Tezli)
  • Private Law (with thesis) / Özel Hukuk (Tezli)

·         Economics (with and without thesis) / İktisat (Tezli-Tezsiz)

·         İnsan Hakları (Tezli-Tezsiz) / Human Rights (with and without thesis)

·         Business Administration (with and without thesis)  / İşletme (Tezli-Tezsiz)

·         Logistics and Supply Chain Management (with and without thesis)   / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Tezli-Tezsiz)

·         Local Governments and Decentralization (with and without thesis)  / Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Tezli-Tezsiz)

·         Marketing Communications (with and without thesis) / Pazarlama İletişimi (Tezli-Tezsiz) 

·         Psychology (with thesis) / Psikoloji (Tezli) 

  • Industrial and Organizational Psychology (with thesis)  / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
  • Developmental Psychology (with thesis) / Gelişim Psikolojisi (Tezli)
  • Clinical Psychology (with thesis) / Klinik Psikoloji (Tezli)

·          

·         Radio, Television and Cinema (with and without thesis) / Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezli-Tezsiz) 

·         Guidance and Psychological Counseling (with and without thesis) / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli-Tezsiz) 

·         Art Policies and Management (with and without Tthesis) / Sanat Politikaları ve İşletmeciliği (Tezli-Tezsiz) 

·         Political Science and International Relations (with and without thesis) / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli-Tezsiz) 

·         Sociology (with and without thesis) / Sosyoloji (Tezli-Tezsiz) 

·         International Economics and Finance (with and without thesis) / Uluslararası İktisat ve Finans (Tezli-Tezsiz) 

DOCTORAL PROGRAMMES / DOKTORA PROGRAMLARI

·         Philosophy / Felsefe

·         Public Relations and Publicity / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

·         Law / Hukuk

  • Private Law / Özel Hukuk

·         Economics / İktisat

·         Communication Studies / İletişim Bilimleri

·         Business Administration / İşletme

·         Logistics and Supply Chain Management / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

·         Psychology / Psikoloji

·         Developmental Psychology / Gelişim Psikolojisi

·         Fine Arts Proficiency Program in Cinema / Sinema Sanatta Yeterlik Programı

·         Sociology / Sosyoloji

DEPARTMENTS ACCEPTING STUDENTS WITH APTITUDE TEST

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

·         Animation / Çizgi Film ve Animasyon

·         Stage Arts – Acting Major / Sahne Sanatları – Oyunculuk

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Faculty of Architecture and Design

·         Interior Design / İç Mimarlık

Trust your ability- Yeteneğine güven

Come let’s enhance your abilities together- Gelin, yeteneklerinizi birlikte geliştirelim

 *Pending Higher Education Council (HEC/YÖK) approval. - YÖK onayından sonra kesinleşecektir.