Application and Registration Procedures

KÜNİB E-YÖS and YÖS (Foreign Student Exam) are recognised by University of Maltepe.
 

KÜNİB E-YÖS ve YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) Maltepe Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.